Novell to teraz część firmy Micro Focus

Przedsiębiorstwo Wodociągi Białostockie pragnęło stworzenia niezawodnej, stabilnej platformy biznesowej, która połączyłaby jego placówki i umożliwiła pracownikom łatwe i szybkie udostępnianie dokumentów. Rozwiązanie Open Workgroup Suite stanowi kompletny pakiet do wspomagania współpracy. Jego zastosowanie pozwoliło więc utworzyć bezpieczne i ekonomiczne środowisko IT, które ułatwia wymianę informacji i znacznie zwiększa produktywność pracowników.

Pobierz pdf

O Wodociągi Białostockie

Przedsiębiorstwo Wodociągi Białostockie powstało w 1890 r. i jest dziś jednym z najstarszych polskich dostawców wody. Firma eksploatuje obecnie trzy stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków, a ponadto odpowiada za dostawy wody i strukturę wodociągowo-kanalizacyjną w gminach miejskich Białegostoku i Wasilkowa.

Wyzwanie

Wdrażania uaktualnień i poprawek rozwiązań informatycznych w Wodociągach Białostockich napotykało poważne problemy. Liczne placówki tej firmy w gminach miejskich Białegostoku i Wasilkowa posiadały niepołączone ze sobą sieci komputerowe. Niewielki zespół informatyków był zmuszony do podróży i ręcznego aktualizowania komputerów pracowników, co zajmowało czas i było kosztowne.

– Spędzaliśmy całe godziny jeżdżąc między biurami i zakładami, żeby zainstalować uaktualnienie czy poprawkę – mówi Robert Skrzymowski, specjalista ds. IT w firmie Wodociągi Białostockie. – Po dojechaniu na miejsce często musieliśmy zajmować się każdym urządzeniem z osobna. To z kolei oznaczało, że ukończenie jednego cyklu uaktualnień we wszystkich placówkach mogło trwać wiele tygodni, było kosztowne i czasochłonne.

Poszczególne działy napotykały trudności, chcąc współużytkować lub wymieniać dane. Efektem tego były wysokie rachunki za telefony i uzależnienie od papierowych dokumentów. Bez scentralizowanego systemu kontroli firma nie była w stanie wdrożyć mechanizmów bezpiecznego udostępniania dokumentów, co z kolei ujemnie wpływało na produktywność i wydajność pracowników.

Rozwiązanie firmy Novell

W firmie Wodociągi Białostockie zastosowano rozwiązanie Open Workgroup Suite, kompletny pakiet do obsługi współpracy, w którego skład wchodzi oprogramowanie Open Enterprise Server działające w systemie Linux*, rozwiązania ZENworks® Configuration Management i GroupWise®.

– W ciągu 20 lat użytkowania w naszej firmie rozwiązania Novella dowiodły swej znakomitej stabilności i okazały się ekonomiczne, bezpieczne i elastyczne – powiedział Robert Skrzymowski. – Dlatego też sensownym wydawało się oparcie planów budowy nowej sieci o rozwiązanie Open Workgroup Suite.

Firma założyła własny serwer sieci Web z systemem SUSE® Linux Enterprise Server oraz skonfigurowała wewnętrzną usługę do obsługi dokumentów. System SUSE Linux Enterprise Server stał się stabilną i bezpieczną podstawą, która jest w stanie podołać fizycznym i wirtualnym obciążeniom związanym z realizacją najważniejszych zadań.

Dzięki rozwiązaniu ZENworks Configuration Management firma zyskała możliwość zautomatyzowania konfiguracji oprogramowania, instalowania aktualizacji, napraw i migracji komputerów biurowych. W ten sposób zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie Wodociągi Białostockie stało się prostsze. Teraz obsługa tych zadań odbywa się zdalnie, a pracownicy działu IT nie muszą odbywać kosztownych i uciążliwych podróży.

– Rozwiązanie ZENworks Configuration Management całkowicie zmieniło naszą sytuację. Dzięki niemu możemy automatycznie wdrażać aktualizacje i poprawki na wszystkich komputerach w sieci Wodociągów Białostockich – mówi Robert Skrzymowski. – Oszczędzamy czas i pieniądze, a nasze usługi możemy od razu zaoferować wszystkim pracownikom – dodaje.

Użytkownicy z Wodociągów Białostockich mogą teraz łatwo i bezpiecznie wspólnie korzystać z dokumentów dzięki rozwiązaniu GroupWise. Ta możliwość szczególnie przydaje się, gdy pracownicy przeprowadzają badania wody w odległych miejscach. Oprogramowanie GroupWise pozwala im wprowadzać dane bezpośrednio do systemów w centrali. W ten sposób ich współpracownicy mogą bez opóźnień przystąpić do obróbki i analizy danych.

– Rozwiązanie Novella odmieniło nasz sposób pracy z dokumentami – mówi Robert Skrzymowski. – Zamiast wymieniać się papierowymi kopiami, pracownicy mogą bezpośrednio korzystać z dokumentów i edytować je. Jest to zgodne z dążeniem naszej firmy do wyeliminowania papieru, a do tego podnosi jakość pracy i przyspiesza realizację zadań.

Wyniki

Wdrożenie rozwiązania Open Workgroup Suite w firmie Wodociągi Białostockie wprowadziło szereg udogodnień, poprawiając komfort pracy Działu Informatyki poprzez możliwość szybszego i kompleksowego reagowania na problemy użytkowników. Kolejną korzyścią jest możliwość dostępu do ogromnej sieci pomocy online firmy Novell i pomocy społeczności.

– Życie stało się znacznie prostsze dzięki wyjątkowej łatwości zarządzania użytkownikami za pomocą rozwiązań Novella – mówi Robert Skrzymowski. – Z zadaniem administrowania około 200 użytkownikami oraz siecią urządzeń przemysłowych poradzi sobie zaledwie czteroosobowy zespół informatyków. W ten sposób unikamy drogiego i kłopotliwego szkolenia nowego personelu. Wszystkie wykorzystywane składniki rozwiązania Open Workgroup Suite okazały się bardzo niezawodne i stabilne. W rzadkich przypadkach, kiedy jednak pojawia się jakiś problem, mamy świadomość, że wystarczy połączyć się z Internetem i poszukać rozwiązania u innych użytkowników.

Oprogramowanie ZENworks Configuration Management daje informatykom możliwość zdalnego monitorowania stacji roboczych, które pracują w sieci firmowej. Funkcje raportów zapewniają wgląd w różne informacje, w tym o wykorzystaniu oprogramowania, dostarczając cennych wniosków o wykorzystywaniu zasobów przez firmę. Firma Wodociągi Białostockie dysponuje teraz dokładnymi informacjami o wielkości posiadanych zasobów oraz ich lokalizacji i jest w stanie zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

– Dostępny w dowolnej chwili, pełny i dokładny obraz wszystkich naszych zasobów informatycznych to ogromna zaleta – twierdzi Robert Skrzymowski. – Możemy sprawdzić, jakie oprogramowanie mają poszczególni użytkownicy i co trzeba uaktualnić. Wiemy też, czy ktoś nie zainstalował bez pozwolenia jakiegoś programu na swojej stacji roboczej. Te wszystkie czynniki przyczyniają się do powstania bardziej spójnej, bezpiecznej i wydajnej sieci. Wdrożenie rozwiązania Open Workgroup w Wodociągach Białostockich wywarło pozytywny wpływ na wszystkich użytkowników, ułatwiło administrowanie i podniosło ogólną wydajność środowiska IT. To wszystko przekłada się ostatecznie na wyższą jakość obsługi klientów, bo nasi pracownicy mogą skupić się na lepszej obsłudze klienta dostarczając mu produkt najwyższej jakości jakim jest krystalicznie czysta woda.

Pobierz pdf

WODOCIąGI BIAłOSTOCKIEW skrócie:

Zakład odpowiada za uzdatnianie i dostawę wody oraz oczyszczanie cieków dla gmin miejskich Białegostoku i Wasilkowa.

Branża:

Utility

Lokalizacja:

Poland

Europe

Produkty:

Wyniki:

  • Umożliwienie bezpiecznego współużytkowania dokumentów przez szereg działów
  • Utworzenie centralnego, zautomatyzowanego, bezpiecznego punktu kontroli, który pozwala zdalnie zarządzać aktualizacjami
  • Uzyskanie znacznych oszczędności i zwiększenie komfortu pracy dzięki zmniejszeniu wymagań administracyjnych

"„Rozwiązanie Novella odmieniło nasz sposób pracy z dokumentami. Zamiast wymieniać się papierowymi kopiami, pracownicy mogą bezpośrednio korzystać z dokumentów elektronicznych i edytować je. Jest to zgodne z dążeniem naszej firmy do wyeliminowania papieru jako nośnika informacji, a do tego podnosi jakość pracy i przyspiesza realizację zadań”"

Robert Skrzymowski
Specjalista ds. IT
Wodociągi Białostockie

Porozmawiajmy teraz

Gotowy do rozmowy już teraz?? Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń .

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Copyright Micro Focus or one of its affiliates